Bandageren:
Door het verbinden (omzwachtelen) van een verzwikking/verstuiking (distorsie)
 wordt doormiddel van drukverband de aangedane plaats verstevigd.